Anbefalt 2019

Redaksjonens

Hva er Yogini Ekadashi
Vegetarrecept Hjemmelaget auberginekrem
Hva å ha på seg en brud på den andre dagen av bryllupet

Generelle vilkår for bruk

Drone - Regler og Nasjonalparker (Juni 2019).

Anonim

1. Denne nettsiden, tilgjengelig på www.fuersie.de, er underlagt følgende bruksvilkår, i forholdet mellom brukeren og 4 Seasons Digital.net GmbH, Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg (heretter kalt "tjenesteleverandør") ved å ringe til denne nettsiden bindende avtalt. Hvis spesielle vilkår og betingelser for individuelle bruksområder av dette nettstedet avviker fra følgende bruksvilkår, er dette uttrykkelig angitt på nettsiden der det er aktuelt. I tillegg gjelder de spesielle bruksbetingelsene i hvert enkelt tilfelle.
Dette nettstedet inneholder data og informasjon av alle slag som er beskyttet av varemerker og / eller lov om opphavsrett til fordel for tjenesteleverandøren eller i enkelte tilfeller til fordel for tredjepart. Det er derfor ikke tillatt å laste ned, reprodusere og distribuere nettstedet helt eller delvis. Fremfor alt er den tekniske gjengivelsen for å surfe, så langt denne handlingen ikke brukes til økonomiske formål, så vel som den permanente duplisering for egen bruk.
2. Det er lov til å sette en lenke på denne nettsiden, hvis den kun tjener kryssreferansen. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å tilbakekalle tillatelsen. Innramming av dette nettstedet er ikke tillatt. På samme måte er ikke alle tekniske innganger eller tilkoblinger til dette nettstedet som resulterer i innholdet på dette nettstedet, helt eller delvis, som innholdet på et annet nettsted på Internett, tillatt.
3. Tjenesteleverandøren påtar seg ansvar for innholdet på nettstedet i samsvar med lovbestemmelsene. En garanti for korrekthet og fullstendighet av informasjonen på nettsiden er ikke akseptert. Referanser og lenker til tredjepartswebsteder betyr ikke at tjenesteleverandøren godtar innholdet bak henvisningen eller linken. Innholdet utgjør ikke ansvaret for tjenesteleverandøren for data og informasjon som holdes der. Tjenesteleverandøren har ingen innflytelse på innholdet bak lenken. Derfor er tjenesteleverandøren ikke ansvarlig for ulovlig, feil eller ufullstendig innhold og for skader forårsaket av bruk av innhold som ligger bak lenken.
4. Bruken av Internett er på brukerens egen risiko. Fremfor alt er tjenesteleverandøren ikke ansvarlig for den tekniske feilen på Internett eller tilgang til Internett.

$config[ads_text] not found

5. Deltakelse i konkurranser på nettstedet vårt er bare gyldig fra 18 år. Vi antar at hver bruker som deltar i våre konkurranser, er minst 18 år gammel.
6. Stedet for jurisdiksjon er Hamburg, dersom avtalsparten er en handelsmann, en offentligrettslig juridisk enhet eller et særskilt frivillig fond. Tysk lov gjelder utenom FNs salgslov.
7. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å endre disse bruksbetingelsene fra tid til annen og tilpasse dem til tekniske og juridiske utviklinger. I tilfelle av ineffektiviteten til individuelle forskrifter i denne brukeravtalen, forblir effektiviteten ellers upåvirket.

Deltakelse i konkurransen er underlagt følgende vilkår:

 1. Støtteberettigede personer er personer bosatt i Tyskland, Østerrike og Sveits som har fylt 18 år. Ansatte på 4Seasons digital.net GmbH (heretter kalt "4Seasons digital") og tilknyttede selskaper samt deres nærmeste familiemedlemmer er ikke kvalifisert til å delta. 4Seasons digital forbeholder seg retten til å verifisere lovligheten av deltakelsen.
 2. Med deltakelse i tomten er ingen kjøpspåpliktelser forbundet. For å delta i konkurransen, oppfyller du vilkårene som er angitt i konkurransen. Dette kan være om å fylle ut et vinnende skjema eller sende en e-post. Kun én oppføring er tillatt per person. Det er ingen rett til å delta.
 3. Raffelen starter på det tidspunktet 4Seasons digital gjør raffelen offentlig tilgjengelig og slutter på den tiden som er angitt i rafflebeskrivelsen.
 4. Umiddelbart etter slutten av konkurranseperioden vil vinderne av premiene bli trukket fra alle deltakere og deretter varslet via e-post. Vinnerne må varsle sin epostadresse via e-post innen 7 virkedager. Ellers vil fortjenesten bli fortapt.
 5. Prisen og alle dets komponenter kan ikke overføres, brukes separat eller byttes for kontanter. Ingen del av overskuddet kan overføres.
 6. 4Seasons digital tar ikke ansvar for feil, forstyrrelser, slettinger, operasjonelle eller overføringsforsinkelser, tap av kommunikasjonslinjer, tyveri, ødeleggelse, uautorisert tilgang til eller modifikasjon av Opptaksskjema og -data.
 7. 4Seasons digital ansvar for skader forårsaket av liten uaktsomhet er unntatt, med unntak av skade som skyldes brudd på viktige plikter hvis oppfyllelse er avgjørende for at kontrakten skal oppfylles og for hvilken selskap selskapet regelmessig kan stole på ( såkalte kardinalforpliktelser) ble oppnådd. I dette tilfellet er ansvaret for eiendom og økonomiske skader, hvor forekomsten var rimelig forventet. Ansvar for indirekte og følgeskader er utelukket. Disse forskriftene gjelder også til fordel for de respektive ansatte, leverandører, underleverandører eller andre tredjeparter utnevnt av partene.
 8. Arrangøren av tomten er den utpekte samarbeidspartneren som gir og sender gevinsten. intosit / 4SD forstår seg utelukkende som mediepartner, som utfører denne tomten. I tilfelle av en seier, blir kun vinnerdataene overført til den utpekte samarbeidspartneren for å kontakte deg for profittkjøpskoordinasjonen. Ved å delta i denne Sweepstakes, godtar du opplysningene om dine data, minst din e-postadresse. Dine data vil bli slettet umiddelbart etter tegning og konklusjon av konkurransen.
 9. Du kan motsette seg lagringen av dataene dine når som helst via post eller via e-post.
 10. Deltakelse må være av den angitte deltakeren og vil være ugyldig dersom det er bestemt å bli gjort av en tredjepart. Flere oppføringer vil bli kansellert. Bare én oppføring er akseptert per e-postadresse som brukes. Ved brudd på disse vilkårene forbeholder 4Seasons Digital seg retten til å ekskludere personer fra tomten. Også utelukket er personer som gir usann personlig informasjon, bruker uautoriserte hjelpemidler eller på annen måte oppnår fordeler ved manipulering. Om nødvendig, kan i disse tilfellene senere trekkes tilbake og gjenvinnes.
 11. Vinneren vil bli varslet via e-post. Hvis en vinner identifisert som en vinner ikke oppfyller alle vilkårene i kontrakten, vil de resterende kvalifiserte deltakerne bli valgt for å tegne en annen vinner. Deltakeren er ansvarlig for riktig kontaktdata. En melding om de resterende deltakerne, som ikke vinner, finner ikke sted. Kunngjøringen av vinnerne er uten garanti.
 12. 4Seasons digital forbeholder seg retten til å endre vilkårene og avbryte eller avslutte konkurransen når som helst uten varsel om årsak. Denne muligheten brukes spesielt dersom det av tekniske eller juridiske årsaker ikke kan garanteres en riktig gjennomføring av konkurransen. Hvis en slik oppsigelse skyldes at en deltaker oppfører seg, kan 4Seasons Digital kreve erstatning for den skaden som den Deltakeren har pådratt seg. Oppgjør og erstatningskrav fra deltaker ved tidlig opphør av konkurransen er utelukket.
 13. Deltakelse i tomten er bare mulig dersom disse vilkårene godtas. Ved å sende inn vinnende skjema eller e-post, angir du at du har lest og akseptert disse vilkårene.
 14. Den juridiske prosessen er utelukket. Skulle individuelle bestemmelser i disse vilkårene være helt eller delvis ineffektive, påvirker dette ikke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene.

Deltakelse i en tombola på Facebook eller Instagram er også under de ovennevnte forholdene.

Populære Kategorier, Juni - 2019

Top