Generelle bruksbetingelser

Generelle vilkår for bruk

1. Denne nettsiden, tilgjengelig på www.fuersie.de, er underlagt følgende bruksvilkår, i forholdet mellom brukeren og 4 Seasons Digital.net GmbH, Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg (heretter kalt "tjenesteleverandør") ved å ringe til denne nettsiden bindende avtalt. Hvis spesielle vilkår og betingelser for individuelle bruksområder av dette nettstedet avviker fra følgende bruksvilkår, er dette uttrykkelig angitt på nettsiden der det er aktuelt. I tillegg